Výmenný model

Výmenný model

Vážení zákazníci, týmto si Vás dovoľujeme informovať o zmene spôsobu riešenia reklamácií pri tovare označenom na B2B ako VÝMENNÝ MODEL. Jedná sa o vybrané modely, ktoré budú pri dodržaní pokynov riešené výmenou za nový kus. Dôvodom tohto postupu je zefektívnenie, zjednodušenie a zrýchlenie reklamačného procesu.

Výmenný model
Postup pri výmene tovaru:

1. Zákazník reklamuje tovar označený na B2B ako VÝMENNÝ MODEL
2. Zástupca predajcu dôkladne preverí oprávnenosť reklamácie (porucha sa prejavuje a tovar spĺňa záručné podmienky)
3. V prípade oprávnenosti má zástupca predajcu možnosť riešiť reklamáciu okamžitým ukončením. Okamžitým ukončením sa rozumie výmena, vrátenie kúpnej sumy, poprípade iné...
4. Predajca zabezpečí uskladnenie danej reklamácie až do doby zvozu VÝMENNÝCH MODELOV.
5. Jeden krát do mesiaca spíše reklamácie a pošle na zakaznicke.centrum@fastplus.sk, kde bude objednaný zvoz tovaru. V prípade väčšieho počtu reklamácií kontaktuje svojho obchodného zástupcu.
6. Zoznam reklamácií musí obsahovať ZNAČKU, MODEL, POPIS PORUCHY, VÝROBNÉ ČÍSLO, DÁTUM PRIJATIA, KÓPIU BLOČKU.
7. Po dodaní a dôkladnej kontrole, za každú reklamáciu zabezpečí dodávateľ výmenu nového kusu. Ak je model nedostupný, bude vystavený dobropis, prípadne zaslaná adekvátna náhrada.
8. Pri nesplnení záručných podmienok, bude reklamácia vrátená predajcovi ako neoprávnená.