Cenník služieb

Cenník služieb platný od 1.4.2022

Ceny dopravného a manipulačného štart
<5000 EUR/rok
štandard
>5.000 EUR/rok
min. 12 odberov/rok
premium
>100.000 EUR/rok
Váha objednávky do 50 kg 7.99 4.99 2.99
Váha objednávky nad 50 kg 14.99 9.99 3.99
Váha objednávky nad 100 kg 24.99 19.99 9.99

Cena za dobierku je pri všetkých druhoch dopravného účtovaná vo výške 1 € bez DPH

Cena za generovanie dátovej vety je 99,00 €/mesiac

Uvedené ceny sú bez DPH