Obchodné oznámenia

Spracovanie osobných údajov

Týmto udeľujem súhlas spoločnosti FAST PLUS, spol. s r.o., so sídlom Na pántoch 18, 831 06 Bratislava, IČO: 35712783, zodpovedná osoba: Centrum pro ochranu osobních údajů s.r.o., kontakt: fastplus@coou.cz, so spracovaním mnou poskytnutých osobných údajov na účely zasielanie obchodných oznámení počas môjho záujmu.

Pritom bude dochádzať predovšetkým k používanie mojej emailovej adresy, na ktorú mi budú zasielané informácie o produktoch, aktuálnych zľavách a akčných ponukách.

Som si vedomý toho, že obchodné oznámenia zasielané na email môžu využívať technológiu tzv. web beacons, ktorá umožňuje zistiť, či som si email otvoril a či som navštívil niektorý z odkazov na inzerované produkty.

Súhlas so spracovaním je možné s účinkami do budúcnosti kedykoľvek odvolať prostredníctvom týchto stránok. Spracovanie na účely priameho marketingu je možné kedykoľvek namietať prostredníctvom odkazu na konci každého zaslaného emailu, v takom prípade už nebudú osobné údaje pre tieto účely spracovávané.

Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.